Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

On 9:06 π.μ. by Insurance Station
Αν και η ασφαλιστική βιομηχανία είχε μείνει αρκετά πίσω σε σχέση άλλες βιομηχανίες στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ήδη κάνει μεγάλες προόδους σε τομείς όπως η προγνωστική μοντελοποίηση, και τώρα εξελίσσεται ταχύτατα σε πολλές τεχνολογίες που αφορούν τους καταναλωτές.

Την διαπίστωση αυτή κάνει η έρευνα Economist Intelligence και όπως αναφέρεται στην έκθεση του μηνός Οκτωβρίου 2014 ο ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να επανεξετάσει πολλά από το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούσε κατά τα τελευταία χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία των εσωτερικών δεδομένων των πελατών καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα μπορούν να προσφέρουν ακόμη και εκπτώσεις από τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουν από τους πελάτες τους με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

Βασικές καινοτομίες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), όπως η τηλεματική (η εξ αποστάσεως μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεπικοινωνιακών συσκευών) έχουν ήδη δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να προσφέρουν εκπτώσεις για τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν.

Οι Wearable τεχνολογίες ,μηχανής προς μηχανή (M2M) ή οι δυνατότητες IoT προσφέρουν νέες μεθόδους για την ανταλλαγή στοιχείων που ενισχύουν την αναδοχή και τη βελτίωση του ελέγχου των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

Η έκθεση του Economist επισημαίνει ακόμη ότι η συνεχώς αυξανόμενη εμβέλεια και επιρροή του Διαδικτύου οδηγεί σε νέες σχέσεις διανομής με καινοτομίες τόσο στα ασφαλιστικά προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες προς τους πελάτες.