Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

On 9:02 μ.μ. by Insurance Station
Ακόμα πιο χαμηλές τιμές !

Οι τιμές είναι σταθερές  και ΟΧΙ "από"...
Πάντα στις πιο αξιόπιστες εταιρείες της αγοράςΦορολογήσιμοι Ίπποι Έδρα Αττική
0-6 (έως 928cc) 102,87 €
7-8 (929cc - 1214cc) 113,14 €
9-10 (1215cc - 1500cc) 124,34 €
11-12 (1501cc - 1785cc) 121,48 €
13-14 (1786cc - 2071cc) 129,16 €
15 & άνω (2072cc και άνω) 151,85 €

Καλύψεις
  • Σωματικές βλάβες
  • Υλικές ζημιές τρίτων
  • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος
  • Προσωπικό ατύχημα έως 5.000 €

*Οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω αφορούν Ε.Ι.Χ. με έδρα την Αττική με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα τα τελευταία 3 έτη καθώς επίσης ότι δεν οδηγούνται από άτομα κάτω των 23 ετών ή με άδεια οδηγήσεως κάτω του 1 έτους.