Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

On 9:25 π.μ. by Insurance Station
Στο ενάμιση εκατομμύριο έφθασαν οι πολίτες που διέθεταν καλύψεις για υγεία από την ιδιωτική ασφάλιση το 2013 σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ένωσης ασφαλιστικών Εταιριών .


Από αυτούς τους ασφαλισμένους οι 874.568 καλύπτονται από ατομικά συμβόλαια και 748.935 από ομαδικά ασφαλιστήρια .Οι ασφαλίσεις αυτές αφορούν τόσο τον Κλάδο Ζωής για συμβόλαια με συμπληρωματικές ασφαλίσεις και ασφαλίσεις υγείας όσο τον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων με καλύψεις για ασθένειες ,νοσοκομειακή & εξωνοσοκομειακή κάλυψη.