Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

On 4:51 π.μ. by Insurance Station
Όσοι αποφασίζετε να ταξιδέψετε χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση, καλό είναι να γνωρίζετε τα προνόμια που σας παρέχει στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση) το κοινωνικό σας ταμείο 

Στην ιδιωτική ασφάλιση, τα συμβόλαια υγείας προβλέπουν τη κάλυψη σας και για νοσηλείες στο εξωτερικό. Αποζημιώνουν όμως κατά κανόνα απολογιστικά. Δηλαδή η ασφαλιστική σας εταιρία θα αποζημιώσει μόνο αφού της προσκομίσετε τους εξοφλημένους λογαριασμούς.

Όταν λοιπόν μας συμβεί «κάτι» εκτός Ελλάδας πρέπει:
α) Να πληρώσουμε όλα τα έξοδα.
β) Να προσκομίσουμε στον ασφαλιστικό μας φορέα (κρατικό ή ιδιωτικό) όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή: Διαγνώσεις, εξετάσεις,συνταγογραφήσεις, τιμολόγια, κτλ, αφού πρώτα τα έχουμεθεωρήσει στην πλησιέστερη προξενική αρχή.
γ) Τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν από την υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (χρέωση  14 – 17€ τη σελίδα για ευρωπαϊκές γλώσσες)Πόσες θα έχουν μαζευτεί άραγε;; Παραλαβή μετά από 10 περίπου εργάσιμες. Εάν βιάζεστε για να αποζημιωθείτε νωρίτερα, το  επίσημο «γρηγορόσημο» είναι + 50%. 
Λαμβάνοντας υπ όψιν το υψηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό ειδικά σε χώρες όπως Η.Π.Α. & Καναδάς  η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι επιβεβλημένη σε όποια χώρα και να ταξιδέψουμε, έχουμε - δεν έχουμε συμβόλαιο υγείας.
Η ταξιδιωτική ασφάλιση συμφέρει
1) Κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει το πιο μικρόατύχημα και η πιό απλήαδιαθεσία στο εξωτερικό.
2) Προσφέρει περισσότερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν προβλέπονται συνήθως από τα ατομικά μας συμβόλαια.
3) Καλύπτει άμεσα και επιτόπια πολλά έξοδα χωρίς να βάλουμε κι άλλο το χέρι στη τσέπη.
4) Αποφεύγουμε την γραφειοκρατία εντός και εκτός Ελλάδας.
5) Δεν πληρώνουμε μεταφραστικά!!