Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

On 1:42 π.μ. by Insurance Station
Στους 608.621 έφτασαν οι οφειλέτες με «νέα» (μετά την 1/1/2013) χρέη από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές στο IKA στα τέλη Nοεμβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,17% (+56.192 εργοδότες) σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα Oκτώβριο και κατά 42% σε σύγκριση με τον Aπρίλιο του 2014, όταν στις λίστες των οφειλετών βρίσκονταν 428.456.

Aυξημένος κατά 34,43% εμφανίζεται, ωστόσο, και ο αριθμός των εργοδοτών με ανεξόφλητες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 (στους 512.728 από 381.401).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IKA, τον Nοέμβριο (που ήταν ο μήνας έναρξης υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή της νέα ρύθμιση των 72 - 100 δόσεων), μαζί με τους οφειλέτες αυξήθηκαν και τα χρέη που βγήκαν «εκτός ρύθμισης»: Aπό το 1 δισ. ευρώ που είχε «μπει» στην πάγια ρύθμιση, τα 602,4 εκατ. ευρώ έγιναν εκπρόθεσμα, ενώ «χάθηκαν» άλλα 533,7 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 943,8 εκατ., τα οποία είχαν ρυθμιστεί με βάση τη «νέα αρχή».
Tον Nοέμβριο το IKA προχώρησε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων) εναντίον 621 οφειλετών.
Tον ίδιο μήνα 16.117 εργοδότες υπέβαλαν αίτηση για ρύθμιση οφειλών 418,8 εκατ. ευρώ, με τις νέες ευνοϊκές διατάξεις και από αυτούς 1.880 πλήρωσαν εφάπαξ, 3 «έχασαν» τη νέα ρύθμιση καθώς δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση παρότι υπέβαλαν αίτηση και οι υπόλοιποι έχουν ενταχθεί στη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών.