Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

On 9:00 μ.μ. by Insurance Station
ασφαλιση κατοικιας
Οξύνεται ο ανταγωνισμός στην ασφάλιση κατοικίας από όλους αυτούς που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη συγκεκριμένη αγορά.
Με νέα ή ανανεωμένα προγράμματα και μειωμένα τιμολόγια οι ασφαλιστικές προσπαθούν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, παρακολουθώντας «στενά» και τις εξελίξεις στην αγορά και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του bancassurance και των απευθείας ασφαλίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό οι ασφαλιστικές ενημερώνουν τους συνεργάτες τους για τα πακέτα που υπάρχουν. Επίσης, άλλες εταιρείες έχουν επενδύσει διαφημιστικά, μέσα από διάφορα «κανάλια» επικοινωνίας, στη διεύρυνση των εργασιών τους στον κλάδο.
Στην επιδίωξη προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από τις προαναφερόμενες διαδικασίες, πληθαίνουν οι ανησυχίες για αθέμιτες πρακτικές, που πλήττουν το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και αποσκοπούν στην αφαίρεση εργασιών.
Αυτό που πάντως υπενθυμίζουν οι ασφαλιστικές στους συνεργάτες τους είναι πως σύμφωνα με εγκύκλιο της ΤτΕ οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση και πως όταν ο δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις αναγκαίες από τη σύμβαση καλύψεις πρέπει να γίνεται δεκτό από την τράπεζα χωρίς καμία καθυστέρηση.
Επίσης ορίζεται ότι κατά την προώθηση σε δανειολήπτη ασφάλισης ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να διευκρινίζει ότι:
– δεν είναι υποχρεωμένος ο δανειολήπτης να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με την τράπεζα ασφαλιστική εταιρεία
– μπορεί να επιλέξει το διαμεσολαβητή του και δεν επιτρέπεται ο υπάλληλος να τον παραπέμψει υποχρεωτικά σε διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης
Πηγή: insuranceworld