Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

On 12:51 μ.μ. by Insurance Station
ασφαλιστικές εισφορές
Μεγάλες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα και στο καθεστώς των εισφορών που πληρώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι, προτείνει το ΔΝΤ σε μια προσπάθεια να αλλάξει το σύστημα της ενσωμάτωσης των εισφορών και των φόρων στους εισπρακτικούς μηχανισμούς της φορολογικής διοίκησης.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, εξετάζονται τρία σενάρια

1. Μόνο επιχειρησιακή εναρμόνιση.

2. Μερική εναρμόνιση φόρων, εισφορών και εσόδων. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ευθυγράμμιση των διαφορετικών τύπων εσόδων και των ξεχωριστών κανόνων για τις ασφαλιστικές εισφορές και τον υπολογισμό των φόρων. Στην πράξη, η μερική εναρμόνιση θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην ένταξη των νέων τύπων εσόδων στο μηνιαίο δελτίο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες. Το Ταμείο εκτιμά ότι μια τέτοιου τύπου εναρμόνιση μπορεί να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2017.

3. Πλήρης εναρμόνιση των πολιτικών που αφορούν εισφορές και φόρους.
Και τα τρία σενάρια απαιτούν τη δημιουργία ενός κοινού μητρώου ασφαλισμένων - φορολογουμένων και ενιαίο κέντρο πληρωμών.

Στην περίπτωση της πλήρους ενοποίησης, προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των επιχειρησιακών σταδίων στα δύο προηγούμενα σενάρια, καθώς και η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου, για την εφαρμογή κοινών κανόνων υπολογισμού των εισφορών και των φόρων. Το Ταμείο αναγνωρίζει πως η πλήρης εφαρμογή του μέτρου απαιτεί ένα σημαντικό αριθμό αλλαγών που πρέπει να γίνουν σε σύντομο διάστημα (Ιούνιος 2017). Εκτιμά δε, πως θα πρέπει ο υπολογισμός των εισφορών να γίνει με βάση τα εισοδηματικά επίπεδα για όλους τους ασφαλισμένους. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο υπολογισμός της μηνιαίας αξίας των εισφορών και των φόρων από την ετήσια φορολογική δήλωση του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο έτος. Το ποσό θα καταβάλλεται μηνιαίως, με δελτία πληρωμής που θα εκδίδονται αυτομάτως.
Το κλιμάκιο του ΔΝΤ, στην έκθεσή του, αναφέρεται και στη νέα ρύθμιση οφειλών, εκτιμώντας ότι ο στόχος εισπράξεων 350 εκατ. ευρώ από το ΚΕΑΟ εντός του τρέχοντος έτους θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει ταχύτατη ένταξη στις ρυθμίσεις, συνοδευόμενη με εφάπαξ εξοφλήσεις. Διατηρώντας τις ενστάσεις του έναντι στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, το ΔΝΤ εκτιμά πως η νέα ρύθμιση είναι προβληματική, καθώς θα πρέπει να παρακολουθείται εάν οι οφειλέτες πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, για έως και 8 χρόνια, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Πηγή: Καθημερινή