Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

On 9:23 μ.μ. by Insurance Station
ασφάλιση υγείας
Σημαντική είναι η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα Ζωής στο εννεάμηνο 2014, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στο 1,315 δισ. ευρώ έχοντας αύξηση 11,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2013. Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος της ΕΑΕΕ ανέφερε:
«Ο Σεπτέμβριος του 2014 είναι ο έβδομος μήνας εντός του εννεαμήνου, που οι Ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν θετικό πρόσημο σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, η αυξητική τάση στην παραγωγή παρατηρήθηκε σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Ζωής (παραδοσιακά προγράμματα, αποταμιευτικά, επενδυτικά κ.ά.). Η πορεία των Ασφαλίσεων Ζωής αντικατοπτρίζει την ανάγκη των πολιτών να εξασφαλίσουν τα πιο πολύτιμα αγαθά τους (ζωή, υγεία, σύνταξη) μέσω της σιγουριάς που προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και αποτελεί θετικό σημάδι για τη συνολική πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς». Είναι σημαντικό ότι οι συνταξιοδοτικές ομαδικές ασφαλίσεις (ομαδικά ασφαλιστήρια επιχειρήσεων) μετά από μία περίοδο διετούς υποχώρησης, εμφάνισαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο οριακή άνοδο (0,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013 εξαιτίας της σταδιακής ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλωστε, οι αποδόσεις των κλασικών προϊόντων Ζωής κυμαίνονται πέριξ του 2,5% και είναι σημαντικά μεγαλύτερες και από τις τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις.
Ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων επηρεάζεται από τον «τιμολογιακό πόλεμο» που επικρατεί στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και έχει οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 13,4%, ενώ ολόκληρος ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων έχει υποχωρήσει κατά 10%. Ο κλάδος επηρεάζεται ιδιαίτερα από την υποχώρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο (και εδώ λόγω τρόικας) έχουν δημιουργηθεί αυξημένες προσδοκίες για την ασφάλιση κατοικίας.