Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

On 9:48 π.μ. by Insurance Station
Μεγάλη συχνότητα εμφανίζουν οι ζημιές που αφορούν τη θραύση κρυστάλλων στα αυτοκίνητα.
Αν και στην πλειοψηφία τους οι καταναλωτές γνωρίζουν την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, πολλοί προσανατολίζονται στις απαραίτητες από το νόμο καλύψεις, λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου μία στις τέσσερις ζημιές που καταγράφονται στα οχήματα αφορούν τα κρύσταλλα ενώ σε ένα στα δέκα οχήματα τον χρόνο οι κάτοχοί τους επισκευάζουν ή αλλάζουν τα κρύσταλλα.
Όπως αναφέρει στο iw o Κωνσταντίνος Δημητρουλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Glassdrive, «η κάλυψη της ασφάλισης θραύσης κρυστάλλων είναι μια συμπληρωματική αλλά βασική κάλυψη για τον ασφαλισμένο, καθώς ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα χρήσης τής κάλυψης αυτής σε περίπτωση ζημιάς και η αντικατάσταση ή επισκευή του σπασμένου κρυστάλλου του πραγματοποιείται χωρίς άλλες διαδικασίες και χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση. Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων είναι γνωστή, όμως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το ποσοστό των ασφαλισμένων που επιλέγουν να έχουν την κάλυψη αυτή έχει μειωθεί σημαντικά».
Στα οφέλη της συγκεκριμένης κάλυψης αναφέρεται ο κ. Δημήτρης Χατζηβασιλείου, εμπορικός διευθυντής της Carglass: «Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες προαιρετικές καλύψεις στην ασφαλιστική αγορά, καθώς οι ζημιές αυτού του είδους αποτελούν περίπου το 25% των συνολικών ζημιών αυτοκινήτων. Τα οφέλη της για τον ασφαλιζόμενο είναι πολλαπλά: κάθε χρόνο ένα στα δέκα περίπου αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έχει κάποιο χτύπημα (θραύσμα) ή σπάσιμο κρυστάλλου. Η αποκατάσταση μιας τέτοιας ζημιάς κοστίζει πολλαπλάσια από την αντίστοιχη ασφάλισή της».
Στην επιρροή της οικονομικής ύφεσης στις καλύψεις που επιλέγουν οι καταναλωτές αναφέρεται ο Νικόλαος Γκουζέλος, γενικός διευθυντής της Autoglassfit, ο οποίος τονίζει ότι πλέον το ευρύ κοινό των κατόχων αυτοκινήτων ή άλλων οχημάτων, καθώς και των εταιρικών στόλων, γνωρίζει την κάλυψη: «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που προσφέρεται ως μεμονωμένη κάλυψη από το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων. Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ η κάλυψη είναι πλέον γνωστή, οι ασφαλισμένοι λόγω της οικονομικής κρίσης προσπαθούν να ελαφρύνουν το συμβόλαιά τους από κάθε τι που θεωρούν περιττό. Παρατηρούμε λοιπόν μια τάση των νέων ασφαλιστηρίων σε οικονομικά συμβόλαια όχι μόνο από πλευράς ασφαλίστρου αλλά και καλύψεων. Αν συνυπολογίσουμε και τη μείωση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων –λόγω κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας– θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων είναι ένα από τα θύματα της οικονομικής συγκυρίας».

Πηγη:insuranceworld