Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

On 7:30 μ.μ. by Insurance Station
φθηνή ασφάλιση αυτοκινήτου
Τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς για οχήματα

Φορολογήσιμοι ίπποι
Éδρα Aθήνα


Καλύψεις
  • Σωματικές βλάβες
  • Υλικές ζημιές τρίτων
  • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
  • Προσωπικό ατύχημα έως 10.000 €
  • Θραύση κρυστάλλων έως 1.000 
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος
Προαιρετικά
  • Οδική βοήθεια + 15 €, νομική προστασία + 7 
*Οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω αφορούν Ε.Ι.Χ. με έδρα την Αττική με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα πάνω από 2 φορές τα τελευταία 3 έτη καθώς επίσης ότι δεν οδηγούνται από άτομα κάτω των 23 ετών ή με άδεια οδηγήσεως κάτω του 1 έτους