Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

On 10:03 μ.μ. by Insurance Station
Με δεδομένο ότι το ατύχημα προκλήθηκε από αυτοκίνητο –νταλίκα με πινακίδες τους εξωτερικού για τις αποζημιώσεις θυμάτων και οχημάτων η υπόθεση μεταφέρεται τουλάχιστον σε επίπεδο ασφαλιστικής αποζημίωσης στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία.

Στην Ελλάδα υπάρχει Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το οποίο αναφέρει στην ιστοσελίδα του σχετικά με τις αποζημιώσεις για Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα με όχημα με ξένες Πινακίδες
«Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους –μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ
Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πατώντας: Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών
Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.»
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του γραφείου κάνοντας κλικ εδώ

Πηγή: asfalisinet.gr