Προσαρμοσμένα στις κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις, τα προγράμματα αστικής ευθύνης σας εξασφαλίζουν από την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Στα πλαίσια της αστικής ευθύνης περιλαμβάνεται και η Αστική Ευθύνη Επιχείρησης. Η αστική Ευθύνη Επιχείρησης, σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Η ζωή μερικές φορές παίζει περίεργα παιχνίδια. Γιατί λοιπόν να αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους;