Προστατευτείτε από πιθανή αφερεγγυότητα πελατών σας! Ειδικά στην εποχή που ζούμε, η έλλειψη ρευστότητας είναι ο κανόνας στην αγορά.

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι το εργαλείο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι επιχειρήσεις όταν παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες επί πιστώσει, εντός και εκτός Ελλάδας.

Σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση. Κυρίως όμως βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής  σας  βάσης  και  συμβάλει  στην  κερδοφόρα ανάπτυξή σας,

Γιατί να μην εκμηδενίσετε τον κίνδυνο λοιπόν;