Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

On 2:21 π.μ. by Insurance Station
ασφαλιστικές εταιρείες σε κρίση
Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα, αφού μέσα στην πενταετία 2009 -2014 έκλεισαν 15 ασφαλιστικές εταιρίες ενώ οι εκτιμήσεις προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιριών που θα δραστηριοποιούνται στην χώρα τα επόμενα χρόνια.

Η συρρίκνωση αυτή( από 81 εταιρίες το 2009 υπάρχουν πλέον μόνο 66) δείχνει ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης περνά πλέον στα χέρια ισχυρών παικτών ,καθώς σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που εποπτεύει τον ασφαλιστικό κλάδο, το ποσοστό στην παραγωγή ασφαλίστρων μοιράζεται μεταξύ θυγατρικών πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιριών που έχουν έδρα η εγκατάσταση στην Ελλάδα και των εταιριών που έχουν ελληνική προέλευση.
Η οικονομική κρίση κτύπησε και τον κλάδο της Ιδιωτικής ασφάλισης μειώνοντας δραστικά των κύκλο εργασιών ( παραγωγή ασφαλίστρων )από τα 5,3 δισ. ευρώ το 2010 στα 3,1 δισ. ευρώ (στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του 2014) .
Οι απώλειες αυτές ήταν μεγαλύτερες για τον κλάδο ζωής που σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου του 2014 η παραγωγή ανερχόταν το 1,5 δισ. ευρώ, από τα 2.5 δισ. του 2009 , ενώ στο κλάδο ζημιών οι απώλειες ήταν μικρότερες και από τα 3 δισ. το 2009 τον Οκτώβριο του 2014 ήταν στο 1,7 δισ.
Μια ακόμη  βασική αιτία της συρρίκνωσης στον αριθμό ασφαλιστικών εταιριών είναι, πέρα της οικονομικής κρίσης, η υψηλή αφερεγγυότητα σε πολλές από τις εταιρίες που έκλεισαν με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο από τις εποπτικές αρχές .