Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

On 9:18 π.μ. by Insurance Station
ιδιωτική ασφάλιση
Ανοδική είναι η ζήτηση για τα προγράμματα υγείας που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς οι παροχές του εθνικού συστήματος υγείας υποβαθμίζονται διαρκώς, ενώ το κόστος νοσηλείας στα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των ασφαλισμένων που επιδιώκουν να «θωρακιστούν» μέσα από ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης της υγείας τους. Οι λόγοι που συμφέρει ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας είναι οι εξής:
- Η περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία υποβαθμίζεται συνεχώς. Τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Συχνά απαιτούνται μήνες για να «κλειστεί» ένα ραντεβού για επίσκεψη σε γιατρό.
- Το κόστος για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές είναι υψηλό.
- Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για ιατρικές καλύψεις.
- Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει στον ασφαλισμένο το απαραίτητο μαξιλάρι στην αντιμετώπιση των εξόδων.
Στο ερώτημα τώρα ποια είναι η σωστή στιγμή για να προχωρήσει κάποιος σε πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η απάντηση είναι πως όσο πιο νέος είναι ο ασφαλισμένος, τόσο μικρότερο είναι και το κόστος ασφάλισης.
Ο ενδιαφερόμενος πριν επιλέξει την εταιρεία και το πρόγραμμα που τον «καλύπτει» θα πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, ώστε να σταθμίσει τις καλύτερες προσφορές, σε ότι αφορά το ύψος του ασφαλίστρου, τις προσφερόμενες παροχές και καλύψεις.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει για τη νοσηλεία του όποιο νοσοκομείο επιθυμεί. Ωστόσο αν επιλέξει συμβεβλημένα θεραπευτήρια με την ασφαλιστική εταιρεία, έχει επιπλέον προνόμια, που αφορούν έξοδα που σχετίζονται με τη νοσηλεία (πχ επισκέψεις σε ιατρούς κλπ).
Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία τον καλύπτει και για νοσηλεία στο εξωτερικό (ανάλογα με το πρόγραμμα).